Customer Service / Kundservice

 

Note: This page is translated into different languages below.

You can always contact us via Facebook or email (info@blahablaha.com)

For invoice and payment questions please contact Klarna tel: +46 (0)8 120 120 10 or visit

https://www.klarna.com/en/kundservice

 

———————————————————-

  • Frequently ask questions (FAQ)
  • Terms of Payments
  • Terms of shipping
  • Terms and conditions
  • Right to withdrawal, return & exchange

———————————————————-

 

How do I return my goods ?

You have right of withdrawal. The product should return to BlahaBlaha in good and stable condition. BlahaBlaha will not be responsible for any transport damages as a result of poor packaging when returning. If your return is lost during the delivery process, we will not replace any lost items. Save the receipt from the postal service you use for return.

 

Hur returnerar jag min vara

Varan ska då den återkommer till oss vara i fint och säljbart skick. BlahaBlaha åtar sig inget ansvar för transportskador till följd av dålig emballering vid retur. Om din retur kommer bort på väg tillbaka till oss, ersätter vi inte den förlorade varan. Spara det kvitto ni erhåller hos ombudet vid retur.

 

Return Instructions:

Always inform us that the return must be received by phone or mail. If you choose to send in the return on your own without our return section, you can, of course, attach a message with reason and order number in the package.

If it is shoes or clothes you will return, we will send you a return note after you contact us. In this case, we stand for the return cost and you yourself for the packaging. Dress up clothes are not classified as clothes, but go under play.

When you return goods that are not shoes or clothes, you are responsible for the return and packaging costs. For smaller and easier returns (max. 2 kg) you can return your package yourself to your postal agent. See address to our warehouse below.

If you want us to send you a return shipping bill, we can do this by mail or by mail. Contact customer service to get the return slip sent to you. When the return reaches us, we let 59 SEK remain as return shipping fee in your payment or on your invoice.

The return must be sent to our warehouse. Unfortunately, we do not have the opportunity to collect items from a representative.

Use the return address below as you choose to return your package without our return note. Please note that you will not receive a package number and the return can therefore not be traced.

Our Adress

BlahaBlaha

Bäckvägen 11

51771 Olsfors

Returinstruktioner:

Meddela oss alltid om att returen ska inkomma via telefon eller mail. Väljer du att skicka in returen på egen hand utan vår retursdel, kan du naturligtvis bifoga ett meddelande med orsak och ordernummer i paketet.

Är det skor eller kläder du ska returnera skickar vi dig en retursedel efter det att du kontaktat oss. I detta fall står vi för returkostnaden och du själv för emballaget. Utklädningskläder klassas ej som kläder, utan går under lek.

Då du ska returnera varor som inte är skor eller kläder står du själv för retur-och emballagekostnaden. Du kan vid mindre och lättare returer (max 2 kg) själv returnera ditt paket hos ditt postombud. Se adress till BlahaBlaha lager nedan.

Om du önskar att vi ska sända dig en returfraktsedel, kan vi göra detta via mail eller per post. Kontakta kundservice för att få retursedeln skickad till dig. Då returen når oss låter vi 59 kronor kvarstå som returfraktsavgift i din betalning eller på din faktura.

Returen ska skickas till vårt lager. Vi har tyvärr ingen möjlighet att hämta ut försändelser hos ett ombud.

Använd returadressen nedan då du väljer att skicka tillbaka ditt paket utan vår retursedel. Observera att du då inte får ett kollinummer och returen kan därför inte spåras.

Returadress:

BlahaBlaha

Bäckvägen 11

51771 Olsfors

 

Automatic return

The package goes back to us automatically in about 2 weeks. In these cases, we charge a cost of SEK 149 in return and administration costs

 

Automatisk retur

Paketet går i automatisk retur till oss inom ca 2 veckor.  I de fallen tar vi ut en kostnad om 149 kr i retur- och administrationskostnader

 

I have not received my order confirmation

You have probably given the wrong email address. If you have any doubts that your order has gone through, please contact us by email or via Facebook, and we will help you to search for your order.

 

Jag har inte fått min orderbekräftelse

Du har troligen uppgivit fel mailadress. Känner du dig tveksam till att din order har gått igenom, kontakta gärna oss via mail eller Facebook, så hjälper vi dig att söka efter din beställning.

 

I haven’t received my invoice?

You may have entered the wrong email address, or the invoice has ended up in the spam mail. It may also depend on your computer’s security settings. To find the invoice, you can search for it on Klarna’s website in Mitt Klarna. Click on this link to get to My Klarna: https://my.klarna.com

If you cannot find the invoice, we refer you to Klarna’s customer service via their website: https://www.klarna.com/en/kunderservice

 

Jag har inte fått min faktura?

Du kan ha angivit fel e-postadress, eller så har fakturan hamnat i skräpposten. Det kan också bero på din dators säkerhetsinställningar. För att hitta fakturan kan du söka efter den på Klarnas websida i Mitt Klarna. Klicka på denna länk för att komma till Mitt Klarna: https://my.klarna.com

Hittar du inte fakturan hänvisar vi dig till Klarnas kundservice via deras hemsida: https://www.klarna.com/se/kundservice

 

What does Checkout mean? / Why do my details come up automatically when buying?

Klarna Checkout is a payment solution that makes it easier for our customers to make their purchases online. The first time you make a purchase through Klarna you fill in your e-mail address, postal code and then social security number. After this, the cashier collects your remaining information as a public address. You complete the purchase and after that you can choose the payment method.

The next time you want to shop through our webshop, the checkout will recognize you and retrieve all the information automatically. The data is not stored in Klarna’s or BlahaBlaha system, but they are in your own computer, mobile or tablet. If you have purchased via the mobile phone, for example, and are trading again via the mobile phone, the data has thus been stored in your mobile.

You can delete the data on your computer by clearing your cache. To avoid, for example, family members shopping through your Checkout, we recommend that you have different logins on your computer or tablet.

If you have more thoughts, you are of course very welcome to come back with these by chatting or emailing our customer service.

Vad betyder Checkout? / Varför kommer mina uppgifter upp automatiskt vid köp?

Klarna Checkout är en betalningslösning som gör det enklare för våra kunder att genomföra sina köp via nätet. Första gången du gör ett köp via Klarna fyller du i din e-postadress, postnummer och sedan personnummer. Efter detta hämtar kassan din resterande information såsom folkbokföringsadress. Du slutför köpet och efter detta kan du välja betalsätt.

Nästa gång du vill handla via vår webshop, kommer kassan att känna igen dig och hämta alla uppgifter automatiskt. Uppgifterna lagras inte i Klarnas eller BlahaBlaha system, utan de finns i din egen dator, mobil eller surfplatta. Har du handlat via mobilen t.ex och handlar igen via mobilen har uppgifterna alltså lagrats i din mobil.

Du kan ta bort uppgifterna i din dator genom att rensa ditt cache-minne. För att undvika att t.ex familjemedlemmar handlar via din Checkout rekommenderar vi er att ha olika inloggningar på datorn eller surfplattan.

Har du fler funderingar är du såklart varmt välkommen att återkomma med dessa genom att chatta eller maila till vår kundtjänst.

 

I’m having trouble placing an order. How do I?

On this issue, we refer to our detailed instructions during search and shopping. You are of course welcome to contact customer service in case of problems with the ordering.

 

Jag har problem med att lägga en beställning. Hur gör jag?

I denna fråga hänvisar vi till våra utförliga instruktioner under sök och handla. Du är naturligtvis välkommen att kontakta kundtjänst vid problem med orderläggandet.

 

Can I add one or more items to my order?

Unfortunately, we cannot raise the payment amount in an order and therefore we ask you to add one order to the goods / goods you wish in addition to your first order. Please feel free to contact us directly after this, and we can collect your orders.

Kan jag lägga till en eller flera varor på min order?

Vi kan tyvärr inte höja betalsumman i en order och därför ber vi dig att lägga en till order på varan/varorna du önskar utöver din första beställning. Hör gärna av dig via mail direkt efter detta, så kan vi samleverera dina beställningar.

 

What does BlahaBlaha have for delivery time? Which shipping method should I choose?

We delivers your package within 1-3 working days, depending on when you order, which shipping method you choose and where in the country you live.

We deliver your package within 1-3 working days and you can normally pick it up on your post service representative the next day. Some individual postal codes in Norrland and Gotland will take an extra day to deliver. Shipping costs SEK 49 but is free on orders over SEK 1,000.

Vad har BlahaBlaha för leveranstid? Vilket fraktsätt ska jag välja?

BlahaBlaha levererar ditt paket inom 1-3 arbetsdagar, beroende på när du beställer, vilket fraktsätt du väljer och var i landet du bor.

Vi levererar ditt paket inom 1-3 arbetsdagar och du kan normalt hämta ut det på ditt Post-ombud dagen efter. Vissa enskilda postnummer i Norrland och på Gotland tar det en extra dag att leverera till. Frakten kostar 49 kr men är gratis på beställningar över 1.000 kr.

 

How do I know my order has gone through?

Once your order has gone through, you will receive an order confirmation via email. Always be sure to check that your email address is correct!

Hur vet jag att min order har gått igenom?

När din order har gått igenom, får du en orderbekräftelse via mail. Var alltid noga med att kontrollera att din mailadress är korrekt!

 

My package was damaged on delivery – what do I do?

If you have picked up the package from a representative, you must first inform the transport damage directly to courier service, and then contact us. You can reach our customer service at customer info@blahablaha.com or via chat.

We prefer that you photograph the damage, so that we can see how the package looks on the outside and inside. We also need a photo of the damaged content and one on the consignment note. This is because we should be able to complain to PostNord.

Mitt paket var skadat vid leverans – vad gör jag?

Om du har hämtat ut paketet hos ett ombud ska du först reklamera transportskadan direkt till Post, och sedan kontakta oss. Vår kundtjänst når du på info@blahablaha.com eller via chatt.

Vi ser helst att du fotar skadan, så att vi kan se hur paketet ser ut på utsidan och insidan. Vi behöver dessutom ett foto på det skadade innehållet och ett på fraktsedeln. Detta för att vi ska kunna reklamera gentemot Post.

 

I want to complain about a product!

On this issue, we refer to our instructions in the section on complaint. If there is a visible defect in the product, please take a photo of the damage. If you have got a product that lacks one or more parts and has a manual, it is good if you ring in which part is missing and send photo on this. We ask you to send such complaints in the first place via mail.

 

Jag vill reklamera en vara!

I denna fråga hänvisar vi till våra instruktioner under avsnittet reklamation. Är det ett synligt fel på varan ber vi dig att ta ett foto på skadan. Har du fått en vara som saknar en eller flera delar och har en manual, är det bra om du ringar in vilken del som saknas och skickar foto på detta. Vi ber er att i första hand skicka dylika reklamationer via mail.

 

Can you deliver abroad?

Yes

Kan ni leverera till utlandet?

Ja

 

How do I cancel an item?

You can only do this by emailing or chatting with our customer service when the order is completed. Please add a new order for what you want, and we will cancel your first incorrect order. We would like you to contact us immediately, so that we have the opportunity to see the case before we have processed your order.

 

Hur avbokar jag en vara?

Du kan endast göra detta genom att maila eller chatta med vår kundtjänst då ordern är genomförd. Lägg gärna en ny order på det du önskar, så makulerar vi din första felaktiga order. Vi ser gärna att du omgående kontaktar oss, så att vi har möjlighet att hinna se ärendet innan vi har behandlat din order.

 

Can I add one or more items to my order?

Unfortunately, we cannot raise the payment amount in an order and therefore we ask you to add one order to the goods / goods you wish in addition to your first order. Please feel free to contact us directly after this, and we can collect your orders.

 

Kan jag lägga till en eller flera varor på min order?

Vi kan tyvärr inte höja betalsumman i en order och därför ber vi dig att lägga en till order på varan/varorna du önskar utöver din första beställning. Hör gärna av dig via mail direkt efter detta, så kan vi samleverera dina beställningar.

 

Can I change the delivery point?

You must contact us by email or chat with our customer service directly after ordering to notify us of which agent you want.

Kan jag ändra utlämningsställe?

Du måste kontakta oss via mail eller chatta med vår kundtjänst direkt efter orderläggandet för att meddela oss om vilket ombud du önskar.

 

The product you have ordered / does not left in stock & how do I monitor a product?

We continuously order new goods to fill our warehouse. When an item is out of stock you can choose to watch the item with your email address. You enter the product page to fill in your email address and as soon as we have received the goods in stock again you will receive an email from us about when the stock balance is updated.

Den vara som du har beställt/önskar finns inte kvar i lager & hur bevakar jag en produkt?

Vi beställer kontinuerligt in nya varor för att fylla på vårt lager. När en vara är slut i lagret så kan du välja att bevaka varan med din mailadress. Du går in på produktsidan för att fylla i din mailadress och så fort som vi har fått in varan i lager igen så kommer du få ett mail från oss om när lagersaldot är uppdaterat.

My campaign code does not work.

If your campaign code does not work, it may be old or incorrect. In case of problems, contact customer service. If you do not have a promotional code, you do not need to fill in this field.

Min kampanjkod fungerar ej.

Om din kampanjkod inte fungerar kan den vara gammal eller felaktig. Vid problem, kontakta kundservice. Om du inte har en kampanjkod behöver du inte fylla i detta fält.

 

Shipping and delivery

We use PostNord and DHL to provide you with fast and safe deliveries.

Frakt och leverans

Vi använder oss av PostNord och DHL för att ge dig snabba och säkra leveranser.

 

Fast shipping:

We deliver your package within 1-3 working days and it will be delivered the next weekend-free weekday. The exception is certain individual postal codes in Norrland and on Gotland, where an extra day is added.

You pick up your parcel at the nearest delivery point, which is determined by the postal code you provided. You will receive an SMS notification when the order has reached your agent. The package remains with the agent for 14 days.

The shipping costs SEK 49, but if you buy more than SEK 1,000, we will send your parcel free of charge.

 

Snabbfrakt:

Vi levererar ditt paket inom 1-3 arbetsdagar och det levereras nästa helgfria vardag. Undantaget är vissa enskilda postnummer i Norrland och på Gotland, där en extra dag tillkommer.

Ditt paket hämtar du på närmaste utlämningsställe, vilket avgörs av det postnummer du angivit. Du får en SMS-avisering då beställningen nått ditt ombud. Paketet ligger kvar hos ombudet i 14 dagar.

Frakten kostar 49 kronor men handlar du för mer än 1.000 kr skickar vi ditt paket fraktfritt.

 

Unpicked packages:

For all packages that are not redeemed, we reserve the right to charge you costs for return shipping, shipping and handling fee, currently SEK 150.

 

Ej uthämtade paket:

För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditions och hanteringsavgift, för närvarande 150 kronor.

 

Prices and payment

Each item is stated with price including VAT. In the shopping cart you can see the total price including all fees, VAT, shipping and payment.

 

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

 

Age at purchase:

In order to shop at BlahaBlaha.se, you must be 18 years old.

Ålder vid köp:

För att få handla på BlahaBlaha.se krävs att du fyllt 18 år.

 

—-

PAYMENTS

Payment:

We work with Klarna to offer you an easy way to pay. When you have placed your order, an invoice is automatically created for an invoice that is sent to your e-mail address when the goods are sent from us. If you instead want to pay your purchase at once, it goes well of course. You can change the payment method after you click on complete purchase. You can then choose to pay by card, or direct payment via your internet bank. No matter how you choose to pay, no fees apply.

When paying via invoice, the claim is transferred to Klarna AB. To shop for an invoice, you must enter your social security number or organization number. A prerequisite for being able to trade against an invoice is, among other things, that you are registered in the population register in Sweden and are over 18 years old. A minor credit report is made, but it is not shown in the history of other companies.

You also have, when you choose to pay by invoice, the opportunity to split your payment by changing the payment method to Klarna account, after you click on the final purchase. In this case, Klarna sends you an invoice sent to you and it comes during the latter part of the month you are going to pay.

 

Betalsätt:

Vi samarbetar med Klarna för att erbjuda dig ett enkelt sätt att betala. När du lagt din beställning skapas automatiskt ett underlag för en faktura som skickas till din e-postadress när varorna skickas från oss. Om du istället vill betala ditt köp på en gång, går det naturligtvis bra. Du kan ändra betalsätt efter du klickat på slutför köp. Du kan därefter välja att betala med kort, eller direktbetalning via din internetbank. Oavsett hur du väljer att betala så tillkommer inga avgifter.

Vid betalning via faktura överlåts fordran till Klarna AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisations-nummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokförings-registret i Sverige och är över 18 år. Det görs en mindre kreditupplysning men den visas inte i historiken för andra företag.

Du har även, då du väljer att betala med faktura, möjlighet att dela upp din betalning genom att ändra betalsätt till Klarna konto, efter du klickat på slutför köp. I detta fall skickar Klarna en faktura brevledes till dig och den kommer under den senare delen av den månad du ska betala i.

 

Reminder fee:

The invoice payment terms are 14 days. In case of late payment, reminder fee is payable with the amount permitted by law, currently SEK 50: – excluding VAT, and interest on late payment by 2.12% per month. In case of non-payment, the invoice is handed over to debt collection. For questions in these cases, please contact Klarna’s customer service via their website: https://www.klarna.com/en/kunderservice

Klarna stands for the posting of reminders and also cases around them.

Påminnelseavgift:

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. SEK 50: – exkl. moms, samt dröjsmålsränta med 2,12 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. Vid frågor i dessa ärenden vänligen kontakta Klarnas kundtjänst via deras hemsida: https://www.klarna.com/se/kundservice

Klarna står för utskicken av påminnelser och även ärenden kring dessa.

 

My invoice is gone:

If you do not have your invoice and need its information, you can log in to My Klarna: https://my.klarna.com . There you can find your invoice with OCR number and what is required to make the payment. You can also move the due date (10 days) and see your purchase history. This feature only works for individuals. Thus, you cannot log in as a company with an organization number.

You can also reach Klarna’s customer service via their website: https://www.klarna.com/en/kunderservice

 

Min faktura är borta:

Har du inte kvar din faktura och behöver dess uppgifter, kan du logga in på Mitt Klarna: https://my.klarna.com. Där kan du hitta din faktura med OCR-nummer och det som krävs för att genomföra betalningen. Du kan även flytta fram förfallodagen (10 dagar) och se din köphistorik. Denna funktion fungerar endast för privatpersoner. Du kan alltså inte logga in som företag med organisationsnummer.

Du kan även nå Klarnas kundtjänst via deras hemsida: https://www.klarna.com/se/kundservice

 

What happens to the invoice / payment when I return?

Once we have received your return, the amount will be credited to the item (s) you have returned.

If you have chosen to pay by invoice, it is important that you forward the invoice due date. You can easily do that on Klarna.se, where you can log in to Mitt Klarna. By logging in there, you can see all your invoices, move forward the due date (10 days) and see your purchase history.

https://www.klarna.com/se/kundservice

 

Vad händer med fakturan/betalningen när jag returnerar?

När vi har mottagit din retur krediteras beloppet för den/de varor du har returnerat.

Har du valt att betala med faktura är det viktigt att du flyttar fram fakturans förfallodatum. Det gör du enkelt på Klarna.se, där du kan logga in på Mitt Klarna. Genom att logga in där, kan du se alla dina fakturor, flytta fram förfallodagen (10 dagar) och se din köphistorik.

https://www.klarna.com/se/kundservice

 

Exchanges:

At BlahaBlaha we manage no changes, but you have full right of return for 365 days. To replace your item with another, you return according to our return terms and then order the item you want instead.

Returns are made at your own expense unless the product is defective or we have packed the wrong.

At children’s clothes and shoes we always offer the return shipping.

 

Bytesrätt:

På BlahaBlaha administrerar vi inga byten, men du har full returrätt i 365 dagar. För att byta ut din vara mot en annan, returnerar du enligt våra returvillkor och beställer sedan den vara du vill ha istället.

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel.

På barnkläder och skor bjuder vi alltid på returfrakten.

 

 

Contact Us

 

We want you to always feel free to contact us, no matter how you choose to get in touch with us.

Please always indicate your order number when contacting customer service.

Contact via mail:

Send an email to: info@blahablaha.com

OR

Via Facebook:

Visit our Facebook Page:

In case of invoice questions, please contact Klarna via their website: https://www.klarna.com/en/kundservice

 

Kontakt via mail:

Skicka ett mail till: info@blahablaha.com

Vid fakturafrågor ber vi dig kontakta Klarna via deras hemsida: https://www.klarna.com/se/kundservice

Back to Top